Osobna stranica - Marino Bobetiæ

Po¹tovanje,
kao prvo zahvaljujem na posjeti.
Na ovim stranicama mo¾ete pronaæi moje osobne podatke, mo¾ete pogledati èime se bavim, mo¾da pronaæi ne¹to iz ponude malih oglasa, skinuti neki predlo¾ak excel dokumenta, pogledati svaki dan aktualan teèaj eura, dogovoriti nekakav dobar "deal", zatra¾iti pomoæ oko pode¹enja operativnog sustava, aplikacijskih programa, pristupa internetu, èi¹æenja virusa, lokalnih mre¾a, izrade web aplikacija i sl.
Ukratko stojim Vam na raspolaganju i nadam se uspje¹noj suradnji.
Lijep pozdrav, Marino