Još su ostala dva dana za predaju porezne prijave za 2011. godinu

Kako smo u prilično čupavim vremenima potrebno se sagnuti za svakom kunom koja nam se ukazuje na putu. Do zadnjeg u mjesecu se mogu podnijeti porezne prijave građana, skinite besplatan obrazac u excelu, ispunite podatke i provjerite imate li pravo na povrat poreza.[download id=”26″]. Pošto više nema poreznih olakšica po osnovama životnih osiguranja kao i na zdravstvene potrebe te dopunsko

Read more

Obrazac MPP-1 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

[download id=”22″] – Obrazac za prijavu tj. promjenu podataka kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Poskeniran je obrazac i stavljen u pozadinu dokumenta. Koristeći podatke iz vanjskog izvora moguće je na relativno brz i jednostavan način ispuniti velik broj prijava uz pomoć funkcije skupnog pisma i podataka u excelu.

Read more

Porezna prijava za 2009. godinu

Kao i prethodnih godina, Erste banka se iskazala i postavila na svoje stranice excel predložak porezne prijava . DOH obrazac u xls formatu ispunite, odštampate i možete predati u Poreznu upravu zahtjev za povrat poreza. Nova stvar koja se može od ove godine napraviti putem interneta je provjera iznosa uplaćenog dopunskog osiguranja na stranicama HZZO-a. Uputa je da se uz

Read more

Porezne prijave građana su predane…

Gotovo… odložite kemijske.  Tko je ispunio,  ispunio je. U 19:00 je vrijeme za predaju porezne prijave isteklo. Nadam se da niste čekali zadnji dan i nadam se da će vam se isplatiti ispunjavanje i kopiranje priloga. Ako me pitate što bih želio da se promijeni slijedeće godine, odabrao bih da ne trebam još jednom kopirati i prilagati svake godine jednu

Read more