Još su ostala dva dana za predaju porezne prijave za 2011. godinu

Kako smo u prilično čupavim vremenima potrebno se sagnuti za svakom kunom koja nam se ukazuje na putu. Do zadnjeg u mjesecu se mogu podnijeti porezne prijave građana, skinite besplatan obrazac u excelu, ispunite podatke i provjerite imate li pravo na povrat poreza.[download id=”26″].

Pošto više nema poreznih olakšica po osnovama životnih osiguranja kao i na zdravstvene potrebe te dopunsko zdravstveno osiguranje, ipak ima situacija kad imate pravo na povrat poreza. Povrat mogu očekivati osobe koje nisu bile u radnom odnosu svih 12 mjeseci u 2011. godini, koje su bile na bolovanju ili porodiljnom dopustu tokom 2011., osobe koje su imale honorar, ugovor o djelu, sudjelovanje na izborima, ili bilo koji drugi primitak na koji se plaća 25% poreza a na godišnjoj razini ne prelazite osnovicu za prelazak u višu stopu poreza.
Ukoliko imate baku ili djeda, mamu ili tatu ili možda unuke a da ih nitko drugi tokom godine nije koristio kao poreznu olakšicu, možete ih uvrstiti u poreznu prijavu bez obzira što ih nemate upisane na PK kartici. Uvjet za priznavanje osobe kao porezne olakšice je da nije ostvarila primitak veći od 10.800 kn na godišnjoj razini.
Ako ste u dvojbi imate li pravo na povrat poreza ovo je pravo vrijeme, raspitajte se jer još stignete podnijeti poreznu prijavu i ostvariti pravo na povrat poreza.
Ako nemate koga pitati, javite se u komentar pa ćemo pogledati 😉

Obrazac MPP-1 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

[download id=”22″] – Obrazac za prijavu tj. promjenu podataka kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Poskeniran je obrazac i stavljen u pozadinu dokumenta. Koristeći podatke iz vanjskog izvora moguće je na relativno brz i jednostavan način ispuniti velik broj prijava uz pomoć funkcije skupnog pisma i podataka u excelu.

Porezna prijava za 2009. godinu

Kao i prethodnih godina, Erste banka se iskazala i postavila na svoje stranice excel predložak porezne prijava . DOH obrazac u xls formatu ispunite, odštampate i možete predati u Poreznu upravu zahtjev za povrat poreza.
Nova stvar koja se može od ove godine napraviti putem interneta je provjera iznosa uplaćenog dopunskog osiguranja na stranicama HZZO-a.

Dopunsko zdravstvenoUputa je da se uz prijavu ne treba priložiti nikakav dokument (samo se upiše iznos uplaćene premije u 2009.) jer HZZO neće slati potvrde za uplate izvršene tokom 2009. godine. Porezna će  podatke provjeravati automatizmom (valjda ovaj svemogući OIB dolazi do izražaja :) )

Porezne prijave građana su predane…

Gotovo… odložite kemijske.  Tko je ispunio,  ispunio je. U 19:00 je vrijeme za predaju porezne prijave isteklo. Nadam se da niste čekali zadnji dan i nadam se da će vam se isplatiti ispunjavanje i kopiranje priloga. Ako me pitate što bih želio da se promijeni slijedeće godine, odabrao bih da ne trebam još jednom kopirati i prilagati svake godine jednu te istu hrpu papira. Ugovor o kreditu za kupnju prve nekretnine, kupoprodajni ugovor – kupnja kuće, ugovor o kreditu za adaptaciju, račun o izvršenim radovima, izjava da živim na adresi koja je predmet adaptacije / kupovine, izjava da mi je to prva nekretnina, vlasnički list… bla bla bla….

Ajde Šuki, ne budi p…a, vrati nešto para raji