Izračun plaće u excelu – izmjene 2012.

Skinite besplatno excel obrazac obračuna plaće. U obračun su uvrštene izmjene koje stupaju na snagu od 01.03.2012. Neoporezivi dio osobnog odbitka povećan je na 2.200,00 kn Porezne stope i porezni razredi : Porezna stopa Porezni razred 12% do 2.200,00 kn 25% 2.200,00 – 8.800,00 kn 40% > 8.800,00 kn Osim svih podataka iz izračuna imate na raspolaganju i prilično okljaštreni

Read more

Novi izračun plaće od 01.03.2012.

Ako sam dobro pohvatao novine oko obračuna plaće, niže imate izračun plaće prema najnovijim izmjenama zakona od 17.02.2012. (danas) Ono što je uvršteno u izračun: Osobni odbitak se podiže na 2.200 kn, Porez od 12% – na oporeziv dio do 2.200 kn Porez od 25% na oporezivu osnovicu od 2200 do 8800 kn 40% poreza na oporeziv dio osnovice iznad

Read more

Izračun plaće – excel dva obrasca

Preuzmite obrazac u excelu za  prema važećim poreznim stopama. [download id=”15″] Plaća se obračunava prema unesenim parametrima (satnica, sati, osobna olakšica, prirez i dodatak na staž). Porezne stope trenutno važeće (od 01.07.2010.)  su : 12%  do 3600 kn 25% od 3600,01 do 10800 kn 40% od 10800,01 Od 01.11.2010. ukinuta je i viša stopa posebnog poreza tzv. “krizni porez” ili

Read more

Izračun plaće prema novim poreznim tarifama

Excel predložak izračuna plaće prema novim poreznim tarifama koje vrijede za sve isplate nakon 01.07.2010. godine. Porezne stope: Porezna stopa Mjesečna porezna osnovica 12% do 3600 kn 25% od 3600 kn do 10.800 kn 40% iznad 10.800 kn Također se za sve plaće koje se isplaćuju od 01.07.2010. ukida stopa posebnog poreza od 2% na plaće od 3000 do 6000

Read more