Još su ostala dva dana za predaju porezne prijave za 2011. godinu

Kako smo u prilično čupavim vremenima potrebno se sagnuti za svakom kunom koja nam se ukazuje na putu. Do zadnjeg u mjesecu se mogu podnijeti porezne prijave građana, skinite besplatan obrazac u excelu, ispunite podatke i provjerite imate li pravo na povrat poreza.[download id=”26″]. Pošto više nema poreznih olakšica po osnovama životnih osiguranja kao i na zdravstvene potrebe te dopunsko

Read more

Obrazac ID – excel predložak

Zahvaljujući mojem znancu, blogeru, ljubitelju pive i doktoru postavljam dostupno za preuzimanje [download id=”2″]. Pošto nije mojih ruku djelo, stavljam za za download “as is”, nisam ga dirao ni isprobavao. Ako vam posluži svrsi možete me lajkati, linkati, tweetati, retvitati … ili kaj god se već u ovo digitalno vrijeme radi. Hvala Nikica na dostavljenom obrascu koji će biti na

Read more

Odnos ukupnog troška za poslodavca Ugovor o djelu – Ugovor o radu

Provjerite koliko bi vas koštao posao da ga odradi netko preko ugovora o djelu a koliko putem ugovora o radu. Potrebno je unjeti traženi neto i excel predložak vam vrati trošak i pojedinačne kategorije Bruto, doprinosi iz plaće, porez, prirez i doprinos na plaću kako za honorar tako i za plaću. [download id=”14″]

Read more