Obrazac IP u xls i pdf formatu

Obavijest svima kome je potreban novi format obrasca IP (dodana kolona Uplaćeni poseban porez). Kao i ostale stvari sa ove stranice, možete ga preuzeti besplatno i to u dva formata: Excel (xls) obrazac je moguće popuniti pomoću računala i odštampati, Acrobat reader (pdf) obrazac je moguće odštampati i ispuniti “ručno” Skini predložak “obrazac IP za 2009.  godinu” u Excel ili

Read more