Kategorije
Razno

Kod isplate plaće za svibanj u lipnju doprinosi na plaću se smanjuju za 2%

Kako nam je lipanj već pred vratima, dobro se prisjetiti da se plaće za svibanj 2012. godine  obračunavaju sa smanjenim doprinosom za zdravstvo (s dosadašnjih 15% smanjuju se na 13%). Dakle ukupni doprinosi na plaću padaju s dosadašnjih 17,2% na 15,2%. Kako je povećanje neoporezivog dijela olakšica koju direktno (više ili manje) osjećaju zaposleni, smanjenje doprinosa trebalo bi u nekoj mjeri rasteretiti poslodavce. Svaki pomak u tom smjeru je za pohvalu, samo da ima tih koraka više i to što prije.

Kategorije
Razno

Kako obračunati plaću za 03/2012?

Isplata plaće koja slijedi u travnju za ožujak 2012. obračunava se isto kao i u ožujku za veljaču. Primjenjuju se novi porezni razredi i stope a doprinosi na plaću se još uvijek ne smanjuju. Smanjenje doprinosa nam slijedi s 30. travnjem tj. s plaćom za svibanj odnosno isplata u lipnju kada će se doprinosi na plaće smanjiti za 2 % (HZZO se smanjuje s 15% na 13%). Dakle do daljnjega bez izmjena, vozimo po starom. Tek isplatom u lipnju će poslodavci osjetiti lagano rasterećenje u vidu smanjenja obveznih doprinosa na plaće u iznosu od 2%.