Kod isplate plaće za svibanj u lipnju doprinosi na plaću se smanjuju za 2%

Kako nam je lipanj već pred vratima, dobro se prisjetiti da se plaće za svibanj 2012. godine  obračunavaju sa smanjenim doprinosom za zdravstvo (s dosadašnjih 15% smanjuju se na 13%). Dakle ukupni doprinosi na plaću padaju s dosadašnjih 17,2% na 15,2%. Kako je povećanje neoporezivog dijela olakšica koju direktno (više ili manje) osjećaju zaposleni, smanjenje doprinosa trebalo bi u nekoj

Read more

Kako obračunati plaću za 03/2012?

Isplata plaće koja slijedi u travnju za ožujak 2012. obračunava se isto kao i u ožujku za veljaču. Primjenjuju se novi porezni razredi i stope a doprinosi na plaću se još uvijek ne smanjuju. Smanjenje doprinosa nam slijedi s 30. travnjem tj. s plaćom za svibanj odnosno isplata u lipnju kada će se doprinosi na plaće smanjiti za 2 %

Read more