Kad ste zadnji put dali dobrovoljni prilog?

Uzmimo hipotezu da vam pomognem uštedjeti nekih pola sata – sat vremena, možda se radi i o dva-tri sata ukoliko niste vični nekom alatu. Koliko bi to ustvari vama vrijedilo?? Ovaj tekst sam odlučio napisati ponukan činjenicom da sam ja prilično naivno vjerovao u ljudsku dobrotu i razmišljao kako su se ljudi spremni odužiti za uslugu nekom simboličnom naknadom, recimo

Read more