Izračun plaće – excel

Gledajući statistiku, vidim da mi dolazi puno ljudi na stranicu u potrazi za računaljkom plaće.  Traži se izračun prema ulaznim paramatrima, po aktualnim stopama osobnih olakšica i poreza na dohodak te da je sve skupa u excelu.
Ljudsko srce nikad nije zadovoljno, uvijek traži još…. kako vas ne bi razočarao, evo Excel predložak koji računa bruto, neto, poreze po stopama (15, 25, 35 i 45%) kao i trošak plaće za poslodavca sa uključenim doprinosom na plaću. Kako nam je Vlada nametnula još jedan namet, u izračun je uključen i krizni porez tzv harač.

Kao parametre unosa koristite odrađeni fond sati i satnicu ili ako ste na državnim jaslama, koeficijent u polje satnica i osnovicu u polje sati.

Evo i ono najbitnije – [download id=”7″]

Ukoliko trebate važeću tablicu osobnih olakšica – pogledajte ovdje

Odgovori