Kategorije
Zanimljivost

IBAN – kako saznati


International Bank Account Number (IBAN, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) je međunarodni standard za numeraciju bankovnih računa.

IBAN - HR - Državna riznica RH
IBAN Državnog proračuna RH, Uplate doprinosa, Dopunskog zdravstvenog osiguranja i dr.

 

01.06.2013. godine sve institucije ovlaštene za provođenje platnog prometa u RH bile su dužne uvesti (International Bank Acconut). Konstrukcija IBAN-a objašnjena je u  Odluci HNB-a o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa.

Pošto sam uvidio da se velik broj ljudi muči na koji način se dolazi do IBAN-a bilo žiro ili tekućeg računa, ponudio sam Vam formicu kojom se  “izračuna” kontrolni dvoznamenkasti broj koji dolazi iza oznake HR i broja računa (7 + 10).
Dosta ljudi je bilo u zabludi da su ti dvoznamenkasti brojevi vezani za “instituciju” tj. banku i da su u istoj banci za sve račune jednake i početne znamenke.
Prema statistici koju pratim jako puno ljudi čak i iz financijskih institucija je u zabludi, slabo informirano pa informacije o pretvorbi žiro računa u IBAN traže “na internetu”.
Dakle treba li Vam izračun pojedinog broja iz računa u staroj konstrukciji poslužite se mojim kalkulatorom IBAN-a a ukoliko Vas zanima algoritam izračuna proučite gore navedene dokumente.

Autor Marino Bobetić

35 godine / bavim se računalima, internetom / Oženjen, otac dvoje djece /Cakovec - Croatia

Odgovori