Izrada excel predložaka prema vašim zahtjevima

Excel obrasci
Ukoliko ste otkrili funkcionalnost i korisnost excela a niste još umješni provesti svoje zamisli u djelo, javite se i dogovorit ćemo što i kako dalje.
Nakon detaljno objašnjenog primjera izrađujem vam predložak.
Do sad sam radio obrasce za:

• Predložak računa tj otpremnice ili ponude uz šifrarnike poslovnih partnera te šifrarnik artikala i usluga, automatski izračuni popusta, odabir valutacije…
• Obračun plaće prema unesenim parametrima s mogućnošću ispisa isplatnog listića
• Izračun kamata (jednostavna i konforna metoda)
• Predložak za kompenzacije s šifrarnikom poslovnih partnera i automatskom nivelacijom lijeve i desne strane
• Višestruke kompenzacije
• Radni nalog za servis( šifrarnik poslovnih partnera, šifrarnik artikala tj. vrste posla i materijala…)
• Automatsko ažuriranje tečaja na današnji dan unutar excel dokumenta te daljnje računanje na bazi današnjeg tečaja
• Razni obrasci (ID, RS-m, IP) koji se predaju periodično, jednom popunjeni potrebno ih je samo ažurirati, izmjeniti manji dio podataka
• Izračun davanja po Ugovoru o djelu
• Popisna knjiga (obračun utroška za kafiće)

Možete me kontaktirati na tel. 091/520-5575, mail ili kao komentar ovdje na stranici pa se ja javim Vama.