Excel dokument – Izračun kamata

zabrinutDajem Vam link na obrazac izračuna kamata. Izračun se može vršiti prema jednostavnoj i komfornoj metodi.

Potrebno je unostiti promet, kamatnu stopu i datume,  početni i završni datum obračuna.

Obračun kamata (2501)