bitcoin-1god

Kretanje vrijednosti bitcoina u zadnjih godinu dana

Autor Marino Bobetić

35 godine / bavim se računalima, internetom / Oženjen, otac dvoje djece /Cakovec - Croatia

Odgovori