Pregled faktora olakšica i svota osobnih odbitaka u 2020.

Uzdržavani članovi uže obitelji, prvo uzdržavano dijete 0,7
Drugo uzdržavano dijete 1,0
Treće uzdržavano dijete 1,4
Četvrto uzdržavano dijete 1,9
Peto uzdržavano dijete 2,5
Šesto uzdržavano dijete 3,2
Sedmo uzdržavano dijete 4,0
Osmo uzdržavano dijete 4,9
Deveto uzdržavano dijete 5,9
Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga
osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1 (1,1…..) više u
odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete

Za brzu računaljku osobnog dohotka, poslužite se linkom

Odgovori