IBAN – kako saznati

International Bank Account Number (IBAN, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) je međunarodni standard za numeraciju bankovnih računa.   01.06.2013. godine sve institucije ovlaštene za provođenje platnog prometa u RH bile su dužne uvesti (International Bank Acconut). Konstrukcija IBAN-a objašnjena je u  Odluci HNB-a o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa. Pošto sam uvidio da se velik broj ljudi muči na

Read more
1 2